ကြန္ပ်ဴတာေပၚက ျမင္းကြင္းတစ္ခုခုကုိ ပံုရိပ္အေနနဲ့႔ ကူးယူၿပီး ကိုယ့္အတြက္ ျပန္လည္၍ အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။
- လိုခ်င္တဲ့ image ဒါမွမဟုတ္ webpage ကုိ ဖြင့္ပါ။
- Keyboard က ‘print screen preview’ ကုိ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ (ဖြင့္ထားတဲ့ ပံုရိပ္ အနည္းငယ္သာ လိုခ်င္ရင္ Alt နဲ႔ တြဲႏွိပ္ပါ။)
- ၿပီးရင္ Start > Run box မွာ ‘mspaint’ဆိုၿပီး စာရိုက္ပါ။ (ရိုးရိုး paint program ကို ေခၚသံုးရင္လည္း ရပါတယ္။)
- paint ေပၚလာၿပီဆိုတာနဲ႔ ‘Ctrl+V’ကုိႏွိပ္ပါ..၊၊paint ရဲ႕ဘယ္ဘက္ေထာင္႔က select ကုိႏွိပ္ ျပီးရင္ rectangular selection ကုိႏွိပ္ပါ...ကုိယ္လုိခ်င္တဲ႔ ပုံကုိ select လုပ္ျပီး Ctrl နဲ႔ C ကုိတြဲႏွိပ္ပါ....ျပီးရင္ file ထဲက New ကုိဖြင္႔ Dont` save ကုိႏွိပ္ပါ.......ျပီးရင္ Ctrl+V ကုိႏွိပ္.................ကုိယ္လုိခ်င္တဲ႔ ပုံ ရပါျပီ.............အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ...........